Biztosító berendezés adatai alapján vezérelt utastájékoztató rendszer

Bevezetés

A Schauer Hungária Kft. 1999 óta szállít utastájékoztató berendezéseket a MÁV részére. A mintegy 10 éve kifejlesztett rendszer, a PIS-GBE (Passanger Information System – Gépi Bemondó Egység) az akkori követelmények alapján, szigetüzemű állomási működésre lett kialakítva. Jellemzően egy-egy állomás felújítási munkái során került rendszerbe állításra, az utastájékoztatás szempontjából a vonali koncepció még nem került előtérbe. PIS-GBE-k alkalmazásra kerültek kis és nagy állomásokon egyaránt, diszpécser rendszerrel (IRCS) integrálva illetve anélkül is. Segítségükkel egy kezelő egy állomás, és szükség esetén az állomáshoz rendelt 1-2 megállóhely, akusztikus és vizuális utastájékoztatását tudja biztosítani. A PIS-GBE-vel több állomás kezelése is megoldható, de mivel ez a megoldás nem egy integrált programmal történik, nagy figyelmet kíván a kezelőtől. A PIS-GBE időalapú automatikus működésre képes, az esetleges késések megadáshoz illetve a menetrendben nem megadott vonatok bemondásához emberi beavatkozás szükséges.
Az igazi áttörést az utastájékoztatás vonali integrációjában az a lehetőség adta, hogy az utastájékoztató rendszer valósidejű vonat pozíció és késés adatokat érhet el. A Szeged KÖFE –KÖFI PPP projektben építhettünk ki először olyan automatikus utastájékoztató rendszert (PIS-KÖFI), ahol a biztosítóberendezések adatai alapján több vonalszakasz utastájékoztatása (6 + 5 állomás + 1 megállóhely) végezhető el egy helyszínről, távkezeléssel, minimális emberi beavatkozással.

A megvalósított KOFE-KÖFI vezérelt utastájékoztató rendszer jellemzői

A PIS-KÖFI rendszer feladata, hogy a KÖFE-KÖFI rendszerből származó adatok alapján automatikus utastájékoztatást nyújtson távkezelt állomásokon, illetve megállóhelyeken. A bemeneti adatokat alapján a lehető legtöbb döntést automatikusan kell meghoznia a rendszernek, így csökkentve minimumra a szükséges felhasználói beavatkozások számát. Az automatizmus révén nem csak a KÖFI irányítónak jut sokkal több ideje fontosabb feladatainak ellátására, de az utastájékoztatás is jobb színvonalú, pontosabb lesz.
A kezdeti követelmények az alábbiak voltak:

 • kapcsolódni kell a KÖFE-KÖFI adatok alapján töltött (HUR) SQL adatbázishoz, és ez alapján,
 • az érkező vonatokat, valamint az érkező vonatok késését automatikusan kell bemondatni az egyes távkezelt állomásokon.
 • A vonatok vágányai, illetve késései manuálisan is megadhatóak legyenek, az egyes bemondásokat kézzel is el lehessen indítani illetve leállítani.
 • Könnyen áttekinthető, jól kezelhető felhasználói felület kialakítása.
 • Az utastájékoztatónak, a párhuzamosan megvalósított IRCS rendszerrel integrálva kell működnie.
 • A menetrendi vonatokon kívül a kezelőnek képesnek kell lennie speciális közlemények kimondatására.
 • A távközlési és az utastájékoztatási feladatok megoldására összesen 2Mbit/s sávszélességű kapcsolat áll rendelkezésre.
 • A rendszernek naplózni kell az elhangzott bemondásokat.
 • A távkezelt állomások két helyszínről is felügyelhetők legyenek, ha a Szegedi KÖFI irányítónak át kell vennie a Kiskunfélegyházi KÖFI irányító feladatait.
 • Hibatűrő módon kell kialakítani.

A fenti globális követelményhalmaz megvalósítása, valamint a PIS-GBE-k támogatása közben nyert tapasztalatok segítségével, számos olyan egyéb képességet is implementáltunk, amely a nagyobb rugalmasságot, a valós adatokhoz való jobb alkalmazkodást és a jobb kezelhetőséget szolgálja.

 • PIS-KÖFI csak azon vonatokról tudja tájékoztatni az utasokat, amelyek menetrendje szerepel az adatbázisában. Ha a KÖFI-től olyan vonatszámot kap, amihez nincs menetrendje:
  • akkor is be tud mondani életvédelmi közleményeket,
  • a kezelő hozzárendelheti az ismeretlen vonatszámot egy ismerthez így egyből annak bemondásait is hozzárendelve,
  • a kezelő tetszőleges útvonalú és menetrendű személyvonat bemondásait is létrehozhatja és hozzárendelheti egy ismeretlen vonatszámhoz.
 • A bemondások dinamikusan kerülnek összeállításra, nem kell minden állomásra minden vonat hang-adatbázisát megszerkeszteni.
 • A bemondások trigger feltételei és paraméterei (késleltetés, ismétlésszám, leállítási feltétel) széles paramétertartományban konfigurálhatók. Függhetnek a vonatszámtól, vonattípustól, állomástól, iránytól, és mindig a legspecifikusabb szabály kerül alkalmazásra.
 • A menetrendi adatok többféleképpen megadhatóak: kézzel, speciális menetrendi xml fájlal, illetve Excel fájlból is beolvashatók.
 • A menetrendi adatbázis tartalmazza a vasúthálózat topológiáját, így kézi megadás esetén elég hozzáadni azokat az állomásokat, ahol a vonat megáll, az áthaladási helyszínek automatikusan megállapításra kerülnek. (Ennek alapvetően az automatikus bemondás generálásnál van jelentősége.)
 • A kezelő válogathat a rendelkezésre álló menetrendi adatbázisok között.
 • Bemondások tiltása/törlése.
 • Vágányszámok elmentésének lehetősége.
 • Logikailag maximum 254 állomás kezelése.
 • Konfigurálható maximális szignálsűrűség, illetve kikapcsolási időszak (éjjel).

A rendszer felépítése

Működési feltételek

Az KÖFE-KÖFI vezérelt utastájékoztató rendszer működéséhez a következő feltételek szükségesek:

 • Kapcsolat a KÖFE-KÖFI rendszer által adatokkal töltött adatbázishoz (HUR), amit a PIS-KÖFI periodikusan lekérdez. A HUR adatbázis két legfontosabb táblája
  • az összes vonat aktuális helyzetét tartalmazó, amely a PIS-KÖFI induláskor szolgáltatja a kiinduló állapotot,
  • a mindenkori változásokat tartalmazó, amelyet a PIS-KÖFI polloz a továbbiakban
 • Menetrendi adatok megadása a vonat teljes útvonalán:
  • A rendszerben lévő állomásokon/megállóhelyeken - az áthaladási helyeken is - meg kell adni a vágányszámokat.
  • A rendszerben nem lévő állomások/megállóhelyeken elég megadni az áthaladás/megállás tényét.
 • Bemondási közlemények szövege.
 • Megfelelő hálózati kapcsolat a közleményeket kimondó állomási számítógépekhez.
Kivételek

Amennyiben a menetrendi adatoktól eltérő vágányokon közlekedik egy adott vonat, manuális beavatkozásra van szükség, a helyes vágányszám beállításához. Szintén a kezelőnek kell/lehet beavatkoznia, ha olyan vonat jelenik meg a rendszerben, amely vonatszámhoz előzetesen nem lett menetrendi adat rendelve.

Rendszerkomponensek

A PIS-KÖFI elosztott rendszerként került megvalósításra. Ennek legfontosabb motivációja az volt, hogy lehetővé tegye a jó minőségű, több 10 állomásra is skálázható, párhuzamos bemondásokat akkor is, ha az állomások között csak alacsony sávszélesség áll rendelkezésre. A rendszer a következő hardver komponensekből áll.

A vezérlő számítógép

 • futtatja a PIS-KÖFI főprogramot,
 • tartalmazza a menetrendi adatbázist, amiben:
  • a menetrendi adatokat,
  • a kezelt állomások közötti pályaelemek topológiáját,
  • a kezelt állomásokon lévő bemondógépek és IRCS központok paramétereit,
  • bemondás sablonokat illetve a kifejezések gyűjteményét (hangfájl név-szöveg megfeleltetések),
  • triggerfeltételeket és bemondási paramétereket,
  • vasútvonalak topológiáját tárolja;
 • tartalmazza a log adatbázist, amely az elhangzott bemondások paramétereit tárolja,
 • kapcsolódik a HUR adatbázishoz.

A generált és indítani kívánt bemondásokat a főprogram az állomási bemondó gépeknek küldi el, mégpedig a bemondandó hang fájlok listájaként, amelyhez prioritást és hangkörzetet rendel.
A bemondások generálása akkor optimális ha un. sablonok alapján történik. A sablonok változókból és összekötő szövegekből állnak. Egy sablon például:
Figyelem! Figyelem! [vonat érkezik] [első állomás] felől [vágányszám] vágányra. A vonat tovább indul [indulási idő] [hová]. A dőlt betűs, szögletes zárójelben megadott szövegek változók, így mindig a bemondás kontextusától függenek: attól, hogy melyik vonatra-állomás párra történik a bemondás. A fenti bemondás Kisteleken a 760 számú, nem késő IC-re így helyettesítődik be:
Figyelem! Figyelem! Tiszavirág InterCity vonat érkezik Budapest-Nyugati pályaudvar felől a 3. vágányra. A vonat tovább indul 8 óra 51 perckor Szatymazon át Szegedre.
Ennek a megoldásnak a segítségével, nagyon könnyen lehet egy-egy jól megválasztott sablonnal nagy állomás-vonat pár halmazokat lefedni és innentől ezek bemondásai egyszerű menetrend megadással generálhatók.
Újabb változókat a program bővítésével lehet a rendszerhez adni, amik így tetszőleges logikát tartalmazhatnak, pl.: csak a fontosabb megállóhelyek felsorolása. Természetesen továbbra is lehetőség van bármely vonathoz-állomáshoz tetszőleges nem sablonosított szöveget is megadni, ekkor a hangadatbázis megadása hasonló lesz a PIS-GBE rendszerekéhez.

A bemondó gépek összefűzik a hangfájlokat és az így kialakult bemondásokat sorba állítják prioritásuk és érkezési sorrendjüknek megfelelően, majd az IRCS központ segítségével kimondják a kívánt körzetre. Az egyes bemondások PIS-KÖFI főprogram segítségével leállíthatók, ilyenkor a bemondó szerver kiveszi őket a várakozási sorból illetve megszakítja az éppen bemondottakat. A bemondó gépeken tárolt hangfájlok segítségével szinte mindig elhanyagolhatóvá tehető a jó minőségű bemondások amúgy viszonylag nagy sávszélesség igénye. Ha olyan hangfájllal találkoznak, amelyeket saját tárolójukon nem találnak, akkor a vezérlő számítógépről igyekszenek azt letölteni.
A Szegedi KÖFI központ „meleg tartalék” vezérlőgéppel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az adatbázis frissítés mindig azon is megtörténik, így az éppen üzemelő géppel egyenrangú másik érhető el bármikor és cserélhető ki az éles rendszerrel percek alatt, ha szükség van rá.
Nem szervesen az installált rendszer része, de mindenképpen fontos összetevő a vezérlő számítógép menetrendi adatbázisának szerkesztő programja. Ennek segítségével tarthatók karban, illetve vihetők fel a már említett adatok. Megjegyzendő, hogy az installáció stabilizációja után, jellemzően csak a menetrendi részhez kell nyúlni:

 • meglévő vonatok menetrendjét módosítani,
 • új vonatokat felvenni,
 • új kifejezéseket felvenni,
 • új sablonokat felvenni,
 • új közlekedési rendeket felvenni.

A fenti feladatokat a menetrendváltások során a Schauer Hungária Kft. Munkatársai végzik el.

a

1. ábra - Szegedi PIS-KÖFI rendszer áttekintése

Integráció az IRCS berendezéssel

A PIS-KÖFI rendszer a szegedi installációban az IRCS rendszerrel együtt került telepítésre, ez azonban nem szükségszerű, más hangrendszervezérléssel is könnyen kompatibilissé tehető. Természetesen a gépi utastájékoztatás itt is a legalacsonyabb szintű jelforrás, ha a nagyszint konkurens eléréséről van szó, tehát mind az élőszavas utastájékoztatás, mind egyéb az erősítőket lefoglaló tevékenység megszakíthatja a gépi bemondásokat, amik ilyenkor a foglaltság megszűnése után újraindulnak.
A másik összefonódó terület a távvezérlés átadása-átvétele a két potenciális távkezelő helyszín (Szeged ill. Kiskunfélegyháza) között. Ez, amennyiben engedélyezve van, az IRCS pultok által vezérelve működik. A PIS-KÖFI vezérlő számítógép a mindenkor hozzá konfigurált IRCS pult lekérdezésével dönti el, hogy mely állomásokra kell, hogy az automatikus utastájékoztatást biztosítsa. Az a vezérlőhely is látja az egyes állomás-vonat párokhoz tartozó bemondásokat, amelytől elvették a távirányítás jogát, de nem avatkozhat be.

a

A rendszer használata

A PIS-KÖFI program a vezérlő számítógép bekapcsolásakor automatikusan elindul. Ekkor felkínálja a kezelőnek a lehetőséget, hogy válasszon az installált adatbázisokból. Ha a felhasználó nem választ, akkor egy időzítő lejárta után automatikusan elindul az aktuális adatbázissal, ha van ilyen, ha nem akkor a listában az elsővel. A Közlemények lapon kísérheti figyelemmel a felhasználó az automatikus működést, illetve itt avatkozhat be szükség esetén. A Különleges közlemények képernyőn mondathat be a kezelő menetrendtől független, illetve KÖFE-KÖFI eseménnyel nem indítható közleményeket. A Közlemények naplója képernyőn többféle szempontból kereshetők az elhangzott közlemények-események, valamint látható egy összefoglaló táblázat az egyes állomási bemondó gépekkel való kapcsolat állapotáról.

Közlemények

A felső nagy táblázatban találhatók meg az ismert menetrendű, a KÖFE-KÖFI rendszerben felbukkant vonatokhoz tartozó bemondások. Az oszlopok jelentései:

 • Állomás: ahol a bemondás el fog hangzani, ha ugyan az, mint a felette lévő akkor üres
 • Vonat: Vonatszám
 • Vágányszám: a technológiai menetrend szerinti vágányszám, ami a bemondásba be lesz helyettesítve
 • Érk, Ind: Tervezett érkezési, indulási idő (kb. áthaladási idő áthaladó vonatoknál)
 • Még: bemondásig hátralévő idő másodpercben
 • Ind: bemondás indítva van-e éppen
 • Típus: adott vonat/állomáspárhoz tartozó lehetséges bemondások típusai. Ha a kezelő soron kívül szeretne egy bemondást bemondatni, és nem az, az aktuálisan kiválasztott akkor itt tudja kiválasztani.
 • Ism: ennyiszer lesz/volt ismételve a bemondás
 • Késés: késés percben megadva. A KÖFE-KÖFI-ből érkező késés 5 percre lefelé kerekítésre kerül. Ha a vonat késése nem 0, akkor a sor piros (akkor is, ha kerekítve 0).
 • Körzet: az adott állomás utas körzete, ahová a bemondás kimegy.
 • Állapot: A bemondás állapota
  • Nem volt elküldve: a bemondás még nem hangzott el
  • Kimond: a bemondás épp kimondás alatt
  • Sorban áll: a bemondás vár a sorára, hogy adott állomáson elhangozhasson (a bemondó gép épp mást mond be)
  • Törölve: a bemondás az előző alkalommal megszakításra került.
  • Kapcsolati hiba: a bemondó gép nem érhető el
 • Tilt: ha a kezelő kijelöli, akkor a bemondás nem fog elhangozni az állomáson, még akkor sem, ha az ehhez szükséges esemény bekövetkezik.
 • Manuális: ennek a gombnak a segítségével manuálisan is indítható illetve leállítható az adott bemondás. Ha nincs kapcsolat az állomással vagy az állomást másik vezérlőgép irányítja, akkor a felirata: Tiltva

A bal alsó szövegmezőben a kijelölt bemondás szövege látható. Az alatta lévő gombbal lokálisan meghallgatható, illetve a lokális bemondás leállítható.
A középső listában azok a vonatszámok találhatók, melyekhez nem rendelkezik menetrendi információkkal a rendszer. Az alatta lévő lenyíló listában pedig megtalálható az összes menetrendi információkkal bíró vonatszám. A Köt/Old gombbal az ismeretlen vonatszámhoz rendelhetjük az ismertet. Ekkor a jobb alsó táblázatban megjelenik az ismert vonat menetrendje, amit ha akar, akkor módosíthat is a kezelő (ez nem kerül elmentésre). Ilyenkor a Bemondások létrehozása gombra létrejönnek azok a bemondások, ahol a megállási adatok a jobb alsó sarkból származó menetrendből származnak.

kozlemenyek

3. ábra - Közlemények lap

A ilyen módon létrehozott bemondások eltávolíthatók, a Bemondások eltávolítása gombbal. A létrehozott kötés pedig feloldható a Köt/Old gombbal. A Töröl gombbal manuálisan törölhetők az ismeretlen vonatok.
Ismeretlen menetrendű vonatokhoz teljesen manuálisan is létrehozhatók a bemondások. Kijelölve az ismeretlen vonatot a középső listából és az Indul áll./Cél áll. legördülő listából kiválaszthatva a megfelelő indulási és célállomásokat a jobb alsó táblázatban megkapjuk a két állomás közti legrövidebb utat, ahol is beállíthatjuk, hogy mikor hol áll meg az ismeretlen vonat. Ezek után ugyan úgy hozzáadhatjuk az ennek a menetrendnek megfelelő bemondásokat a fő táblázathoz, mint az előző esetben és ki is törölhetjük őket.
A Szegedi KÖFI rendszerben konfigurált közlemények:

 • Áthaladási közlemény
 • Utastájékoztató közlemény (érkezik és továbbindul jellegű) az állomásra érkezés előtt 5 illetve 1 perccel.
 • Késés közlemény: ha késés van, akkor érkezés előtt 5 perccel és utána öt percenként.

Különleges közlemények

A különleges közlemények lapon a kezelő menetrendtől független, vágányszámot behelyettesíthetően tartalmazó kimondást indíthat tetszőleges állomások tetszőleges körzetére, akár egyszerre.

kulonleges_kozlemenyek

4. ábra - Különleges közlemények lap

A kiválasztott különleges közlemény a jobb oldalon bepipált állomásokon fog elhangzani. A táblázatban lévő gombokkal egyenként lehet indítani a közleményeket, míg a Kimond gomb egyszerre indítja az összes táblázatban lévőt. A Meghallgat gombbal lokálisan hallgatható meg a közlemény.

Közlemények naplója

Ennek a felületnek a segítségével az egyes közlemények és egyéb események között kereshetünk, többféle szempont szerint szűrve az eltárolt adatokat.
Szűrési feltétel lehet:

 • Az esemény bekövetkezésének ideje: megadható mely időpont után és mely előtt keressen
 • Mely állomásra vonatkozik az esemény
 • Mely vonatszámra
 • A bemondásban milyen szövegrészt keressen
 • Esemény szintje: súlyossági szint
naplo

5.ábra - Napló lap

A fenti kritériumok és kapcsolatban állnak, tehát azokat a bejegyzéseket találja meg a rendszer, amelyekre az összes kijelölt feltétel teljesül.
A jobb oldali táblázatban az állomási bemondógépekkel való kapcsolat állapot látszik.

Továbbfejlesztés irányai
A rendszer továbbfejlesztési lehetőségei sokrétűek, melyek közül több a Szegedi KÖFI projekt átadása óta már útjára indult illetve révbe ért. Folyamatban van a MÁV protokollal vezérelt utastájékoztató táblák vezérlésének, valamint az idegen nyelvű bemondások lehetőségének tesztelése, mely képességek a GYSEV Szombathely–Sopron vonalán állnak majd először rendszerbe.
Kisebb, de igényelt jellemző, hogy egyes vonatokhoz, állomásokhoz, irányokhoz automatikusan, de a felhasználó által konfigurálhatóan speciális közleményeket lehessen hozzáadni.
Szintén felmerült lehetőségként, hogy a jelenlegi felhasználói felület kb. 30 sora, amely a vonat-állomás párokhoz tartozó bemondáshalmazokat tartalmazza, kevés lehet nagy forgalmú vonalakon az egy képernyőn való áttekintéshez. Egy csak az aktuális vonatokat jobban kiemelő, míg a többit csak említés szinten jelző megoldás javasolt.
Az újabb bemeneti interfészek rendszerhez adása szintén lehetséges fejlesztési irány. A meglévő KÖFE/KÖFI interfész mellé adott „UTAS” illetve „EMIG” interfész segítségével az számottevően bővíthető lenne az új vonali utastájékoztató rendszer alkalmazási területe.

Összefoglalás

A bemutatott PIS-KÖFI automatikus utastájékoztató rendszer 2008 végén került átadásra Szegeden illetve Kiskunfélegyházán. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy beváltotta a hozzá fűzött elvárásokat, pontos és megbízható módon nyújt utastájékoztatást úgy, hogy kezelőjétől minimális erőfeszítést kíván meg. A szegedi tapasztalatok nyomán a rendszer továbbfejlesztésre kerül, valamint új helyszíneken is lehetőséget kap: 2010 nyarán a GYSEV-nél, majd 2011-ben a dél-balatoni vonalon kerül majd alkalmazásra.